งานติดตั้ง อบต.ท่าศาลา

ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา, ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160