ชุดคัดแยกขยะพร้อมขาตั้งเหล็ก@ทต.โกตาบารู จ.ยะลา

ถังขยะ-ขาตั้งเหล็ก-ทต.โกตาบารู