ทส. เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย”

ตู้คัดแยกขยะอันตราย

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” ร่วมนำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการแยกทิ้งขยะอันตราย อีกทั้งมอบตู้เก็บรวบรวมของเสียอันตราย (Drop off) ให้แก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกหลักวิชาการ หลังจากพบว่าในปี 2559 มีปริมาณขยะดังกล่าว 606

Buy Clomid Without Prescription

,318 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 2.57

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะนำตู้เก็บรวบรวมของเสียอันตราย (Drop off) ไปติดตั้งไว้ที่ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อนำร่องแยกประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปบำบัดและกำจัดให้ถูกหลักวิชาการต่อไป

ตู้คัดแยกขยะอันตราย