บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 164  ม.2  ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โรงงานเลขที่ 122 ม.13 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

โดยมี นายสหธัญ ธราขวัญนุ้ย และ นางทศา ธราขวัญนุ้ย เป็นเจ้าของกิจการ แต่เดิมได้จดทะเบียนเป็น ” ร้านเกษรพาณิชย์ ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2539 สำหรับขายถังขยะให้กับหน่วยงานราชการ

                แต่เจอปัญหาอุปสรรค์ในด้านการสรรค์หาสินค้ามาขายจึงเกิดความคิดว่า ควรผลิตเองจึงได้ศึกษาค้นคว้าขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆจนถึง วันที่ 12 พฤษจิกายน 2548 เริ่มจดทะเบียนโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดพัทลุง รง.4 โดยเริ่มผลิตสินค้าประเภทถังขยะอย่างเดียว โดยมีนายสหธัญ ธราขวัญนุ้ย เป็นเจ้าของกิจการได้ผลิตด้วยตนเอง ขายเองและหลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกน้อง 2 คน ต่อมาได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งจดทะเบียนเป็น บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2522 และได้เกิดความคิดว่าเราน่าจะขยาย สายการผลิตเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้คิดค้นคว้าการผลิตถังน้ำ  ถังบำบัดน้ำเสีย ขึ้นมายอดขายเริ่มโตขึ้นเรื่อย ๆ

                ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 จึงได้คิดผลิตเรือและไม้พายตามด้วยสินค้าอีกหลากหลายชนิด เช่น แผงบาริเออ กรวยจราจร ถังแช่ ถังน็อกกุ้ง และปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนามาผลิตชิ้นส่วนของเล่นพลาสติกและเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่รวมทั้งได้พัฒนาเอาเหล็กเข้ามาผสมผสานกับงานพลาสติก จึงได้เกิดเป็นสินค้า เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เช่น ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะ สวนน้ำ รีสอร์ท

-บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
-บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านพลาสติกให้มีคุณภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม
-บริษัท ฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
-บริษัทฯ มุ่งสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคครองใจสินค้าตลอดไป
-บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว