โมเดลตู้คัดแยกขยะอันตราย

ตู้คัดแยกขยะอันตราย

       ผ่านมา 3 ปีหลังรัฐบาลประกาศแก้ไขปัญหาขยะล้นประเทศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทำให้คนไทยเริ่มแยกขยะต้นทางบ้างแล้ว แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก

วิกฤตขยะสะสมล้นประเทศกว่า 30.49 ล้านตัน และไร้วี่แววที่จะกำจัดให้ลดลงได้ เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ มาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557

ผ่านมา 3 ปี ปัญหาขยะสะสมเดิมลดลงเรื่อยๆ โดยล่าสุดลดลง 5.53 ล้านตัน หรือกำจัดไปได้ถึง 82 เปอร์เซ็นต์ แต่ขยะใหม่ก็กลับเพิ่มขึ้นอีกทุกปี เพราะพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยของประชาชนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่ทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลให้พฤติกรรมประชาชน หันมาคัดแยกและลดการใช้ขยะมากขึ้น ล่าสุดพบว่าขยะต่อคนต่อวันลดลงเหลือ 1.14  กิโลกรัม

วิกฤตขยะของชาติ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ขยะมูลฝอยเท่านั้น “ขยะอันตราย” กำลังเป็นปัญหารุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะประชาชนยังขาดที่ทิ้ง และขาดความรู้ว่าสิ่งของประเภทไหนเป็นของเสียอันตราย

ปัญหาจากขยะอันตรายที่เพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องเร่งลงมาแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น โดยหนึ่งในแนวทางกำจัดขยะอันตราย คือ การจัดทำ “โมเดลตู้คัดแยกขยะอันตราย” เพื่อให้บริษัท องค์กรต่างๆ นำไปจัดทำตามรูปแบบที่เหมาะสมของตัวเอง แต่ต้องเป็นตู้พลาสติกใส มีช่องสำหรับแยกทิ้งวัตถุเหลือใช้อันตรายอยู่ 5 ช่อง สำหรับให้ทิ้ง ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟขนาดต่างๆ และกระป๋องสเปรย์ พร้อมติดป้ายสัญลักษณ์ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนไม่สับสนและทิ้งได้ถูกตามช่องที่จัดไว้

ตู้คัดแยกขยะอันตราย ที่พร้อมจะติดตั้งตามตึกอาคารสูง คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า แม้แต่ร้านสะดวกซื้อในเดือนหน้า เป็นจุดเริ่มต้นที่หวังให้ประชาชนรู้และมีที่ทิ้ง และช่วยให้การคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีทำได้ง่ายขึ้น

ขยะหรือของเสียที่ขึ้นชื่อ “อันตราย” ล้วนเป็นภัยทุกชีวิต อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เสี่ยงเกิดไฟไหม้ได้ เราจึงต้องช่วยกันกำจัดขยะพวกนี้ด้วยการคัดแยกและทิ้งให้ถูกทีถูกทาง เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ตู้คัดแยกขยะอันตราย

Facebook/ch7greenreport

Tag : Green Report

Buy Cialis Professional UK