ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 แบบประจำภาคใต้ 3 จังหวัด