ถังแช่ ขนาด 450 ลิตร (ขาสูง มีบานพับ กุญแจล็อค)

Category: