อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา แบบย่ำเท้า | AX-1030 |

ขนาด 75x100x120 ซม.