อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอก หัวไหล่ แบบดันสปริง | AX-1036 |

ขนาด 100x100x170 ซม.