อุปกรณ์วงล้อหมุน บิดแขนไหล่คู่ | AX-1026 |

ขนาด 70x90x180 ซม.