อุปกรณ์วิ่งต่างระดับ สลับหัวไหล่ แบบล้อถ่วง | AX-1031 |

ขนาด 60x100x165 ซม.