Tag Archives: ขยะอันตราย

โมเดลตู้คัดแยกขยะอันตราย

ตู้คัดแยกขยะอันตราย

       ผ่านมา 3 ปีหลังรัฐบาลประกาศแก้ไขปัญหาขยะล้นประเทศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทำให้คนไทยเริ่มแยกขยะต้นทางบ้างแล้ว แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก วิกฤตขยะสะสมล้นประเทศกว่า 30.49 ล้านตัน และไร้วี่แววที่จะกำจัดให้ลดลงได้ เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ มาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผ่านมา 3 ปี ปัญหาขยะสะสมเดิมลดลงเรื่อยๆ โดยล่าสุดลดลง 5.53 ล้านตัน หรือกำจัดไปได้ถึง 82 เปอร์เซ็นต์ แต่ขยะใหม่ก็กลับเพิ่มขึ้นอีกทุกปี เพราะพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยของประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่ทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลให้พฤติกรรมประชาชน หันมาคัดแยกและลดการใช้ขยะมากขึ้น ล่าสุดพบว่าขยะต่อคนต่อวันลดลงเหลือ 1.14  กิโลกรัม วิกฤตขยะของชาติ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ขยะมูลฝอยเท่านั้น “ขยะอันตราย” กำลังเป็นปัญหารุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะประชาชนยังขาดที่ทิ้ง และขาดความรู้ว่าสิ่งของประเภทไหนเป็นของเสียอันตราย ปัญหาจากขยะอันตรายที่เพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องเร่งลงมาแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น โดยหนึ่งในแนวทางกำจัดขยะอันตราย คือ การจัดทำ “โมเดลตู้คัดแยกขยะอันตราย” เพื่อให้บริษัท องค์กรต่างๆ นำไปจัดทำตามรูปแบบที่เหมาะสมของตัวเอง แต่ต้องเป็นตู้พลาสติกใส มีช่องสำหรับแยกทิ้งวัตถุเหลือใช้อันตรายอยู่ 5 ช่อง

ชุดคัดแยกขยะพร้อมขาตั้งเหล็ก@ทต.โกตาบารู จ.ยะลา

ถังขยะ-ขาตั้งเหล็ก-ทต.โกตาบารู

พิกัด เทศบาลตำบลโกตาบารู ขอบคุณที่ไว้วางใจในสินค้าของเราคะ #เกษรพลาสติก เราเป็นโรงงานผลิต สินค้ามาตรฐานในราคาคุ้มค่าคะ #ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่? ? https://www.keasornplastic.com/ #ฝ่ายขาย 074-603161 #office 088-7885049? #คุณทศา? โดยตรง 081-8976866? #ถังขยะ #ถังขยะ110ลิตร #ถังขยะ120ลิตร #ถังขยะ130ลิตร #ถังขยะ240ลิตร #ถังขยะ250ลิตร #ถังขยะ60ลิตร #ถังขยะทรงกลม #ถังขยะทรงเหลี่ยม