ประกาศวันหยุด ปีใหม่ 2566

บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 65 – วันที่ 2 ม.ค. 66

เปิดทำการปกติ วันที่ 3 ม.ค. 66
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ